Ankara Oryantiring Spor Kulübü

Oryantiring Faydaları ve ÖZELLİKLERİ

6.10.2017 10:51:58 / 5

ORYANTİRİNGİN ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI

· Küresel ısınma ve iklim değişikliklerin yaşandığı Dünyamızda çevreci bir doğa sporudur.

· Her yaş ve her cins (bay - bayan) tarafından yapılabilen bir spordur.

· Herkes tarafından kolaylıkla yapılabilecek birçok türü bulunan kitle sporudur

· Dünyanın en ucuz doğa sporlarından biridir.

· Ailece yapılabilen ender sporlardan biridir.

· Rota seçimi bu sporun püf noktasıdır.

· Her yerde ve her mevsimde kolaylıkla uygulanabilir olmasından dolayı hızlı bir büyümeye imkânı olan bir spordur

· Bedensel aktivitenin yanında, beyin gücüyle yapılan bir branş olma özelliğinden dolayı zihinsel gelişimine yönelik etkin bir spordur.

· Ülkemizin coğrafi konumunun avantajı sayesinde her mevsim oryantiring potansiyeli çok zengin ve geniştir.

· Doğal alanlarda, suni dış mekânlarda ve hatta iç mekânlarda bile gerçekleştirilebilir

· Rekreasyonel ve turizm organizasyonlarında kolay ve etkin uygulanabilinir.

· Özellikle gençler ve çocukların severek tercih ettiği bir spordur.

· Öğrencilerin mantıklı düşünme ve problemleri bağımsız olarak analiz edip çözme yeteneğini geliştirdiğinden dolayı tam bir öğrenci sporudur.

· Oryantiring çevreci bir spordur. Binlerce kişinin katıldığı yarışlardan sonra ertesi gün aynı araziye giderseniz ayak izlerinden başka hiçbir şey göremezsiniz.

· Temelde yön bulmaya, Harita okuyabilmeye ve pusula kullanabilmeye dayalı bir spordur.

· Oryantiring yapan, çeviklik kazanır, dayanıklılık kazanır ve harita okuma kabiliyeti gelişir.

· Sürekli haritalarla iç içe olduğundan dolayı diğer haritaları da anlamakta kolay uyum sağlar.

· Özellikle öğrenciler üzerindeki etkisinin çok olduğu oryantiring, öğrencilerin coğrafya, matematik fen bilimleri beden eğitimi derslerini pekiştirici özellikleri bulunmaktadır.

· Coğrafya, matematik, fen bilimleri ve beden eğitimi çalışmaları sürekli olarak ve çocuğa hissettirilmeden yapılır.

· Gece ve gündüz yapılabilir.

· Sportif bir eylem olmasından dolayı zararlı alışkanlıklardan tutar ve orienteeringçi sağlıklı bir birey olarak toplumda model olur.

· Yön bulma kavramını geliştirir.

· Oryantiring sayesinde harita okuma becerisini gelişir. Bilinmeyen bir şehir veya arazilerde istenilen yere gidebilmeyi öğretir.

· Çevresel bir spordur.

· Koşuya dayalı bir etkinlik olmasında dolayı dayanıklılık kazanır. Hıza, arazi çeşitliğine göre mücadeleden dolayı genel olarak sağlam bir bedene kavuşur.

· Monoton düz bir koşu yerine rota, yön ve hedef bularak zevkli bir koşu aktivitesidir.

· Bu sporun temel özelliği, içerdiği mücadelenin hem fiziksel hem de zihinsel olmasıdır. İşin içinde harita okumak olduğunda, çocuklar genellikle daha fazla antrenman yapmaya ve daha uzun koşmaya başlarlar.

· Oryantiring sosyal bir spordur, orada insanlar yaş, cinsiyet, etnik, kültürel köken ve sosyal statüden bağımsız olarak tanışır, iletişim kurar ve beraberce bu spordan zevk alırlar.

· Oryantiring, sporcunun doğayla ve yaban hayvanlarıyla barışık olmasını ve onlardan korkmamayı sağlar

· Ailece yapılabilen bir sporudur.

· Oryantiringe genç yaşta başlayanların çok azı sigara kullanır.

· Başarma duygusu içerisinde kendine güven aşılanır.

· Kendi sınırlarını tanıma olanağı bulur.

· Yanlıştan ders alıp doğruya odaklanır.

· Rekabet duygusunun tadına varır.

· Çabuk ve doğru karar verme yeteneğini geliştirir.

· Kurallara uymayı, itaatli olmayı sağlar.

· Pusula kullanmayı öğretir.

· Hatanın ne kadar önemli olduğunun farkına varılmasını sağlar.

· Karakter oluşumunda yarar sağlar.

· Pes etmemeyi öğretir ve pekiştirir

· Sabırlı olmayı öğretir ve sınırlarının sonunu keşfetmeye yarar.

· Rekabete dayalı bir spordur.

· Bedensel ve ruhsal gelişimi sağlar.

· Zihin gelişimine etkili olduğu için eğitime de katkı sağlar.

· Başarı ve motivasyonu tetikler

· Oryantiring kişinin kendisine olan güvenini geliştirir.

 

 

 

KAYNAKLAR:

Brad B B, Robot Orienteering: Path Planning and Navigation with uncertain vision, Univeristy of Toronto; Canada; 1990.

Geoffrey C, Mark R, Robyn D, Kiwi Orienteering Coaching Manual, Copyright (NZOF) New Zealand Orienteering Federation; 2004

Palmer P, The Complete Orienteering Manual, Great Britain; 1997.

Odabaşıoğlu, D Caner, Eğitim Aracı Olarak Oryantiring; Ankara; 2005.

Türesin A, Oryantiring Nedir, Birlik Sanat, Fikir, Aktüalite Dergisi, Ankara:2008

Mcnill Carol, Cory J-W, Renfrew Tom, Teaching Orienteering, , United Kingdom, British Orienteerig Federation; 1998.

Özaltın O, Gül A, Oryantiring (Hedef Bulma ) etkinliğinin önemi ve ülkemizdeki durum analizi Turizm ve mimarlık sempozyumu, Antalya; 2006.

Aksın Kenan, Orıenteerıng Sporunda Kent İçi Organizasyonlar Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008